Vacatures

Naast het feit dat onze vereniging altijd op zoek is naar vrijwilligers, hebben we op dit moment ook 2 vacatures in ons bestuur.

Op dit moment zijn wij dringend op zoek naar

1) Een vaste voorzitter (intern/extern) :

Profiel:
 • Heeft bij voorkeur bestuurlijke en/of leidinggevende ervaring, beroepsmatig of in verenigingen.
 • Beschikt over goede communicatieve vaardigheden, verbaal en in geschrift.
 • Heeft het vermogen om mensen en partijen te verbinden
 • Is besluitvaardig
 • Beschikt over inlevingsvermogen
 • Is doortastend en stressbestendig
 • Heeft het vermogen te delegeren
 • Een handboogsport-hart is een pré
 • Kent bij voorkeur de vereniging van haver tot gort
 • Heeft zicht op het reilen en zeilen van de hele vereniging
Taken:
 • Vertegenwoordigt diverse belangen binnen club en bestuur en treedt als zodanig naar buiten
 • Verantwoording afleggen over de vereniging aan de algemene ledenvergadering van de vereniging
 • Voert het in de bestuursvergaderingen afgesproken beleid m.b.t. de vereniging uit
 • Vertegenwoordigt de vereniging actief, zowel intern als extern
 • Zit de bestuurs- en ledenvergaderingen voor
 • Coördineert de bestuurstaken, delegeert op een stimulerende wijze
 • Zorgt voor een goede en fijne samenwerking binnen de vereniging
 • Is een aanspreekpunt
 • Stelt zich op de hoogte van lopende zaken
 • Onderhoudt contacten met de gemeente , sportbonden en overige samenwerkingspartners
 • Bepaalt samen met de andere bestuurders het beleid binnen de vereniging
 • Neemt initiatieven om de vereniging organisatorisch, bestuurlijk, financieel en/of sportief op een hoger niveau te brengen

 

2) Een algemeen bestuurslid:

Profiel:

Binnen het bestuur van de vereniging is het algemeen bestuurslid mede verantwoordelijk voor de invulling van de doelstellingen en activiteiten binnen de vereniging. Het algemeen bestuurslid kan meerdere taken uitvoeren binnen het bestuur die los staan van de vaste taken binnen een bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester). Voorbeelden hiervan zijn de PR/Communicatie (website, Facebook), invulling van de verenigingsactiviteiten en leiding geven aan (tijdelijke) commissies.
Het algemeen bestuurslid heeft affiniteit de handboogsport. Hij/zij houdt zich bezig met de doelstellingen die de vereniging heeft en met de visie en de lange termijn planning die behoren bij deze functie. Hij heeft tevens gevoel voor bestuurlijke zaken en is in staat bestuurlijke besluiten om te zetten in adequate acties.

Taken:

 • Neemt deel aan de bestuursvergaderingen van de vereniging
 • Denkt actief mee inzake bepaling en uitvoering van het beleid van de vereniging
 • Voert het in de bestuursvergaderingen afgesproken beleid m.b.t. de vereniging uit
 • Geeft leiding aan in te stellen (tijdelijke) commissies (bijv. Activiteitencommissie)
 • Bevordert de samenwerking tussen de vereniging en andere partijen.
 • Bewaakt mede de voortgang en kwaliteit van bestuurlijke onderwerpen zoals die zijn vastgelegd in het meerjarenbeleidsplan van de vereniging.
 • Zorgt mede voor een goede in- en externe vertegenwoordiging van het bestuur
 • Signaleert problemen en draagt oplossingen aan of geeft deze door (eventueel via de voorzitter) aan het juiste (bestuurs)lid
 • Draagt bij aan het behoud van de binnen de vereniging afgesproken cq. gewenste mentaliteit en sfeer

Functie eisen:

 • Goede communicatieve vaardigheden
 • Affiniteit met besturen
 • Affiniteit met de handboogsport
 • In staat zowel intern als extern de organisatie te vertegenwoordigen en de vastgestelde beleidsvisie uit te dragen
 • Flexibele instelling en stressbestendig
 • Conformeren aan het beleid en de visie van de vereniging
 • Goede omgang met schutters van alle leeftijden en hun eventuele problematiek.

Geïnteresseerden kunnen zich per email opgeven via info@sagittariusemmen.nl onder vermelding van een korte motivatie en
vergezeld van een kort CV wat betrekking heeft op de functie.  Ook vragen omtrent beide functies kunnen alleen per email worden gesteld.
Wij zullen ernaar streven binnen 48 uur te reageren.