Vacatures

Naast het feit dat onze vereniging altijd op zoek is naar vrijwilligers, hebben we op dit moment 1 vacature in ons bestuur.

Op dit moment zijn wij dringend op zoek naar:

1) Een algemeen bestuurslid:

Profiel:

Binnen het bestuur van de vereniging is het algemeen bestuurslid mede verantwoordelijk voor de invulling van de doelstellingen en activiteiten binnen de vereniging. Het algemeen bestuurslid kan meerdere taken uitvoeren binnen het bestuur die los staan van de vaste taken binnen een bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester). Voorbeelden hiervan zijn de PR/Communicatie (website, Facebook), invulling van de verenigingsactiviteiten en leiding geven aan (tijdelijke) commissies.
Het algemeen bestuurslid heeft affiniteit de handboogsport. Hij/zij houdt zich bezig met de doelstellingen die de vereniging heeft en met de visie en de lange termijn planning die behoren bij deze functie. Hij heeft tevens gevoel voor bestuurlijke zaken en is in staat bestuurlijke besluiten om te zetten in adequate acties.

Taken:

 • Neemt deel aan de bestuursvergaderingen van de vereniging
 • Denkt actief mee inzake bepaling en uitvoering van het beleid van de vereniging
 • Voert het in de bestuursvergaderingen afgesproken beleid m.b.t. de vereniging uit
 • Geeft leiding aan in te stellen (tijdelijke) commissies (bijv. Activiteitencommissie)
 • Bevordert de samenwerking tussen de vereniging en andere partijen.
 • Bewaakt mede de voortgang en kwaliteit van bestuurlijke onderwerpen zoals die zijn vastgelegd in het meerjarenbeleidsplan van de vereniging.
 • Zorgt mede voor een goede in- en externe vertegenwoordiging van het bestuur
 • Signaleert problemen en draagt oplossingen aan of geeft deze door (eventueel via de voorzitter) aan het juiste (bestuurs)lid
 • Draagt bij aan het behoud van de binnen de vereniging afgesproken cq. gewenste mentaliteit en sfeer

Functie eisen:

 • Goede communicatieve vaardigheden
 • Affiniteit met besturen
 • Affiniteit met de handboogsport
 • In staat zowel intern als extern de organisatie te vertegenwoordigen en de vastgestelde beleidsvisie uit te dragen
 • Flexibele instelling en stressbestendig
 • Conformeren aan het beleid en de visie van de vereniging
 • Goede omgang met schutters van alle leeftijden en hun eventuele problematiek.

Geïnteresseerden kunnen zich per email opgeven via info@sagittariusemmen.nl onder vermelding van een korte motivatie.  Ook vragen omtrent de functie kunnen alleen per email worden gesteld.
Het bestuur streeft ernaar zullen ernaar binnen 48 uur te reageren.